ULNA dance company

Ne matomi šokiai

Tai, kas jaučiama širdimi!


Menas atveria savitą ir turtingą vertybių pasaulį, kurio pažinimas ne tik lavina nematančiojo kūrybines galias, bet yra reikšmingas ir kaip neregio pasaulio pažinimo bei suvokimo praplėtimo įrankis.

Bendruomenės įtraukties edukacinio projekto „Ne Matomi šokiai“ tikslas yra supažindinti regos negalią turinčius žmones su šiuolaikinio šokio menu per patyriminius užsiėmimus, parengtus pagal specialią metodiką. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vedant šiuolaikinio šokio pamokas lygiagrečiai yra atliekamas ir teorinis tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką neregystė ir silpnaregystė daro žmogaus kūnui, raumenų darbui, jo judėjimo galimybėms. Šio tyrimo rezultatų pagrindu yra siekiama sukurti metodines judesio rekomendacijas ir taikomąją šokio programą, pritaikytą regos negalią turintiems asmenims ir įgalinančią daugiau visuomenės narių užsiimti šokio edukacija su silpnaregiais bei neregiais.

Projektas gilinasi į silpnaregių ir neregių suvokimo apibrėžtumo reiškinį judesio kontekste. Suvokimas yra esminė pažinimo proceso dalis, susijusi su mąstymu, atmintimi ir dėmesiu. Neregių suvokimas remiasi ne vaizdų transformavimu, bet kitais pojūčiais, tokiais kaip lytėjimas, klausa, todėl daugelį dalykų jiems suvokti yra sudėtinga arba neįmanoma. Šokio žanro spektakliai, kurių turinys pasakojamas judesiu, jį sustiprinant muzika ir kitomis vaizdinėmis priemonėmis, neregiams yra praktiškai neapčiuopiami, neprieinami. Nors neregiai šokio negali pamatyti, jie gali šiuo žanru mėgautis patyriminiu būdu, t. y.  patys atlikdami judesius, šokdami.

Projektą „Ne Matomi šokiai“ įgyvendiname kartu su Respublikiniu Aklųjų ir silpnaregių centru. Jo metu regos negalią turintys žmonės yra kviečiami pažinti šokio meną per savo judančio kūno patyrimą. Šokio užsiėmimų metu siekiama ieškoti naujų judesio formų, individualiai prisitaikant prie kiekvieno dalyvio, padedant atpalaiduoti raumenis, ypač tuos, kurie įsitempia būtent dėl regėjimo negalios. Užsiėmimų metu taikomi šiuolaikinio šokio, šokio terapijos ir improvizacijos metodai. Stebima ir aprašoma, kaip šokio žanras reiškiasi per regos negalią turinčių žmonių kūnus, aiškinamasi, kaip šiuolaikinio šokio praktika keičia dalyvių socialinį funkcionavimą, jiems įsitraukiant į visuomeninį gyvenimą per šokį.

Indrė Puišytė Šidlauskienė