INDRĖ PUIŠYTĖ ŠIDLAUSKIENĖ

Indrė Puišytė Šidlauskienė – choreografė, šokėja, šokio pedagogė, šokio disciplinos lektorė, edukacinių programų kūrėja, projektų iniciatorė visada atvira meno ir kultūros disciplinoms bei jų sintezėms. Jos biografijoje – daugybė tarpdisciplininių projektų, vienijančių įvairių sričių menininkus, įgyvendinamų teatrų scenose ir netradicinėse erdvėse. Savo kūryboje Indrė daug dėmesio skiria naujų formų tyrinėjimui, kūno pajautimui ir supratimui, į judesio veiklas įtraukia žmones su skirtingais fiziniais gebėjimais, rengia ir veda edukacines – socialines programas, tarp kurių – „Ne matomi šokiai“, šokio įtraukties projektas, skirtas regos negalią turintiems žmonėms.

Menininkė savo kūryboje apjungia skirtingus meninius žanrus ir formų įvairovę, dalyvauja meninėse rezidencijose, nuolat bendradarbiauja su garsiais Lietuvos ir užsienio režisieriais, skulptoriais, video-projekcijų meno, muzikos, kino menininkais, kuria choreografiją dramos spektaklių, miuziklų, operų, performansų, edukacinių programų projektams. Pastarųjų metų kūrėjos darbus vienija dėmesys jautrioms socialinėms temoms, gvildenančioms dažnai nepatogius, bet aktualius visuomenei klausimus. Choreografės darbai yra įvertinti Kauno „Fortūnos“, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio apdovanojimais. 

Šokio pamokas Indrė veda plačiam žmonių ratui – nuo pradedančiųjų iki profesionalių įvairaus amžiaus šokėjų, taip pat dirba su socialinėmis edukacinėmis programomis, įtraukiančiomis neretai pirmą kartą šokį patiriančius žmones su skirtingais fiziniais gebėjimais, taip pat ir negalią turinčius. Indrė didelį dėmesį skiria naujų formų tyrinėjimui, kūno pajautimui ir supratimui, nuolat plečia savo šokio, choreografijos, pedagogikos ir psichologijos žinias seminaruose ir kursuose, o taip pat juos organizuoja bei veda.