Indrė Puišytė - Šidlauskienė

Šokis visiems!

ULNA įkūrėja Indrė Puišytė – Šidlauskienė – choreografė, šokėja, šokio pedagogė, šokio disciplinos lektorė, edukacinių programų kūrėja ir projektų iniciatorė, kuri visada atvira meno ir kultūros disciplinoms bei jų sintezėms. Jos biografijoje – daugybė tarpdisciplininių projektų, vienijančių įvairių sričių menininkus, įgyvendinamų teatrų scenose ir netradicinėse erdvėse. Savo kūryboje Indrė daug dėmesio skiria naujų formų tyrinėjimui, kūno pajautimui ir supratimui, į judesio veiklas įtraukia žmones su skirtingais fiziniais gebėjimais, rengia ir veda edukacines – socialines programas. Menininkė savo kūryboje apjungia skirtingus meninius žanrus ir formų įvairovę.

Pastarųjų metų kūrėjos darbus vienija dėmesys jautrioms socialinėms temoms, gvildenančioms dažnai nepatogius, bet aktualius visuomenei klausimus. Kūrybiniai darbai įvertinti Lietuvos kutūros ministerijos premija, darbai įvertinti Kauno „Fortūnos“, Dalios Tamulevičiūtės profesionalių  teatrų festivalio apdovanojimais.

Scroll to Top